Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van-, overeenkomsten met- en werkzaamheden verricht door JoanneTrouwt.

Een overeenkomst tussen een bruidspaar en JoanneTrouwt komt tot stand na schriftelijke bevestiging door beide partijen van de afspraak of door een akkoordverklaring per mail.

De boeking is definitief als de aanbetaling van €250 is ontvangen. Wanneer het huwelijk na de aanbetaling wordt geannuleerd zal deze niet worden teruggestort, tenzij er onverhoopt sprake is van bijzondere omstandigheden zoals ziekte of overlijden.

De door JoanneTrouwt gedane prijsopgave is inclusief 21% BTW, exclusief reis- en reisuren en eventuele verblijfkosten, tenzij anders vermeld. Reiskosten worden berekend als een bruidspaar op meer dan 10 km van Den Haag woont en/of trouwt. De kosten van alle leges opgelegd door de gemeente zijn voor rekening van het bruidspaar. Ook als dit de kosten voor een benoeming voor 1 dag betreft.
Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt JoanneTouwt een factuur toe.
Voor huwelijken in het buitenland wordt naast de reis-, transfer en verblijfkosten ook een extra onkostenvergoeding gerekend. Deze wordt nader overeengekomen met het bruidspaar.

Alle betalingen dienen uiterlijk 2 weken na de ceremonie te zijn voldaan op de door JoanneTrouwt aangewezen bankrekening, tenzij daar, schriftelijk, afwijkende afspraken over gemaakt zijn. Het bruidspaar kan geen schadevergoeding eisen, indien JoanneTrouwt haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door JoanneTrouwt uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met het bruidspaar. JoanneTrouwt werkt nauw samen met drie andere trouwambtenaren met wie heldere afspraken zijn gemaakt en die op een zelfde manier werken. Daarnaast beschikt JoanneTrouwt over een ruime reservelijst van andere professionele trouwambtenaren. Uiteraard zullen de kosten bij vervanging nooit hoger uitvallen. Mocht onverhoopt geen vervanging geregeld kunnen worden dan zal het totale bedrag inclusief de aanbetaling terug worden gestort.

Aan de door JoanneTrouwt gemaakte officieuze akten voor een zogenaamde herbevestiging of ceremonieel huwelijk kunnen geen verdere rechten worden ontleend.

Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie is 25% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie is 50% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie is 100% van het totaalbedrag verschuldigd. De annulering dient schriftelijk te worden gedaan.

Een bruidspaar dat de aanbetaling heeft voldaan gaat akkoord met bovengenoemde algemene voorwaarden.

Aldus opgemaakt door JoanneTrouwt op 1 januari 2019 te Den Haag.